Kontakt
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Adresy służbowe e-mail pracowników ZPM BURSA
1. Jarosław Kwiecień Dyrektor dyrektor.zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl
2. Alina Dobrowolska – Bichuń Wicedyrektor wicedyrektor.zpm@ st.augustow.wrotapodlasia.pl
3. Marta Maziuk - Wawiórko Wychowawca grupy I; opiekun sekcji dekoratorskiej marta.maziuk-wawiorko_zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl
4. Dorota Siemieńczuk Wychowawca grupy II dorota.siemienczuk_zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl
5. Katarzyna Dubinin Wychowawca grupy III; opiekun sekcji multimedialnej katarzyna.dubinin_zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl
6 Justyna Karbowska Wychowawca grupy IV; opiekun sekcji sportowej justyna.karbowska_zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl
7. Kinga Kunda Wychowawca grupy V; opiekun sekcji kulinarnej kinga.kunda_zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl
8. Urszula Kułak Wychowawca grupy VI; opiekun sekcji kulinarnej urszula.kulak_zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl
9. Ewa Bartoszewicz Wychowawca;
opiekun Młodzieżowej Rady Bursy
ewa.bartoszewicz_zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl
10. Jarosław Ossowski Wychowawca jaroslaw.ossowski_zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl