OPŁATA W MIESIĄCU


Czerwiec

WYNOSI:

WYŻYWIENIE                  182    (13 dni x 14 zł)

  ZAKWATEROWANIE         50 zł.

  ..................................................................

   RAZEM                       232 zł.

 

 

OPŁATA  POWINNA  BYĆ DOKONANA DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA (wpłata zaksięgowana na koncie bursy) NA KONTO:

 

82 1240 5211 1111 0010 2990 2632

 

W tytule wpłaty bardzo proszę wpisywać kwotę w złotych
za zakwaterowanie (np. 50,00)

oraz za wyżywienie (182,00)