OPŁATA W MIESIĄCU


Kwiecień

WYNOSI:

WYŻYWIENIE                  224    (16 dni x 14 zł)

  ZAKWATEROWANIE         50 zł.

  ..................................................................

   RAZEM                       274 zł.

 

 

OPŁATA  POWINNA  BYĆ DOKONANA DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA (wpłata zaksięgowana na koncie bursy) NA KONTO:

 

82 1240 5211 1111 0010 2990 2632

 

W tytule wpłaty bardzo proszę wpisywać kwotę w złotych
za zakwaterowanie (np. 50,00)

oraz za wyżywienie (224,00)